TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

90.03.11 Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és egyéb művészek tevékenysége (kivéve előadóművészeké)

Idetartozik:


- az egyéni művészek, például zeneszerzők, szobrászok, festők, karikaturisták, metszetkészítők, karckészítők
stb. művészeti, alkotó tevékenységei
- az egyéni írók szolgáltatásai bármilyen témában, beleértve a szépirodalmi és a szakírást
- a független újságírók tevékenysége
- a restaurálás

Nem tartozik ide:


- az orgonák és egyéb történelmi hangszerek restaurálása, lásd 33.19.10
- a mozgókép és videó gyártás és utómunkálatai, lásd 59.11.1, 59.12.1
- előadó-művészek szoláltatása, lásd 90.01.10
- a bútorok (kivéve muzeális tárgyak restaurálását) felújítása, lásd 95.24.10