TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

82.11.10 Összetett adminisztratív szolgáltatás

Idetartozik:


- az összetett napi irodai adminisztrációs teendők ellátása, mint például: recepció, pénzügyi tervezés,
számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások, stb. díjazásos vagy szerződéses alapon

Nem tartozik ide:


- a működéshez szükséges teljes üzemi személyzet biztosítása a komplett üzletmenet végzésével, lásd a
megfelelő kategóriát, az általuk végzett tevékenység alapján
- a felsorolt tevékenységekből csak egy részszolgáltatás végzése, lásd a megfelelő kategóriát az általuk
végzett szolgáltatás alapján