TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

81.30.11 Házikertgondozás

Idetartozik:


- a kertek és parkok telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál Idetartozik még:
- a kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése stb.)

Nem tartozik ide:


- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20
- az építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4