TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

81.29.13 Egyéb közegészségügyi szolgáltatás

Idetartozik:


- a strand tisztítása

Nem tartozik ide:


- a mezőgazdasági kártevők irtása (ideértve a mezei nyulakat is), lásd 01.61.10
- az olajjal szennyezett felszíni vizek, óceánok, tengerek, parti zónák tisztítása, lásd 39.00.11, 39.00.12
- az épületek és egyéb nem mezőgazdasági építmények fertőtlenítése, kártevőirtása, lásd 81.29.11