TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

80.20.10 Biztonságirendszer­szolgáltatás

Idetartozik:


- a biztonsági jelzőrendszerekkel, berendezésekkel végzett felügyelet, monitoring szolgálat, például betörésés tűzriasztás; a riasztó jelzés vétele, megerősítése vagy annak ellenőrzése, hogy az összes rendszer
helyesen működik, a rendőrség, tűzoltóság vagy egyéb kijelölt szervezet értesítése Idetartozik még:
- a biztonsági távfelügyelet

Nem tartozik ide:


- a biztonsági rendszerek telepítése, például a betörés és tűzriasztó rendszer, az azt követő távfelügyelet
nélkül, lásd 43.21.10
- a biztonsági rendszerek, mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek
eladása felügyelet, távfelügyelet, telepítés és karbantartás nélkül, lásd 47.00.59
- a biztonsági tanácsadás, önálló szolgáltatásként, lásd 74.90.15
- a kulcsmásolás, lásd 95.29.19