TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.39.11 Vasúti jármű kölcsönzése

Idetartozik:


- az alábbi vasúti járművek kölcsönzése, tartós bérlete, bérbeadása és nem pénzügyi lízing szolgáltatása
kezelőszemélyzet nélkül:
- mozdonyok, más gördülőállomány, földalatti és metrókocsi, kisvasúti járművek, villamoskocsik
Ez olyan lízing, amely nem jelent pénzügyi lízinget az igénybevevő számára. A bérbeadás és a tartós bérlet
magába foglalhatja a javítást, karbantartást, a biztosítást, kármentesítést, jótállást.

Nem tartozik ide:


- a vasúti eszközök elkülönült javítása, karbantartása, lásd 33.17.11
- a kereskedőknek, dílereknek nyújtott készletfinanszírozó kölcsön, lásd 64.19.25, 64.92.15
- az olyan lízing, amely pénzügyi lízinget eredményez a lízingbe vevő számára, lásd 64.91.10
- a biztosítás és kármentés elkülönülten, lásd 65.12.31