TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

61.20 Vezeték nélküli távközlés

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd 61.90.10