TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.29 Egyéb nem lakóépület

Idetartozik:

- a más célra nem használt történelmi vagy védett épületek - a javítóintézetek, börtönök, vizsgálati fogdák, laktanyák és barakkok (fegyveres erők, rendőrség vagy tűzoltószolgálat számára) Idetartozik még:
- a védett romok, a régészeti feltárások
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények
- a buszmegállók, nyilvános WC-k, mosdók stb. Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a történelmi műemlék jellegű akvaduktok.

Nem tartozik ide:


- a telefonfülkék, lásd 41.00.25
- a múzeumok, lásd 41.00.28
- az egyházi épületek, lásd 41.00.28
- a javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházai, lásd 41.00.28
- a katonai műszaki létesítmények, lásd 42.99.19