TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

39.00.11 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

Idetartozik:

- a talaj és talajvíz szennyeződésmentesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása a szennyezett telephelyen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az olajjal szennyezett parti zónák tisztítása Idetartozik még:
- az aknák és hasonlók eltávolítása (beleértve a robbantást is)
Idetartozik - magyar kiegészítés: - a bányák tisztítása

Nem tartozik ide:


- a vízellátáshoz kapcsolódó víztisztítás, lásd 36.00.20