TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

28.21.11 Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei; mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a napenergiát villamosenergiává alakító napelem, lásd 26.11.22