TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

28.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi­, közútijármű­motor)

Nem tartozik ide:

- a közúti gépjármű belső égésű motorja, lásd 29.10.1 - a légi- és űrjármű motor, hajtómű, lásd 30.30.1 - a motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, 30.91.3 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a villamos áramfejlesztő gép (kivéve a turbinagenerátor gépcsoport) gyártása, lásd 27.11
- az elsődlegesen hajtásra alkalmazott generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor
gépcsoport) gyártása, lásd 27.11
- a belső égésű motor villamos készülékeinek és villamos egységeinek gyártása, lásd 29.31
- a közúti, a légi járművek és a motorkerékpárok motorjának gyártása, lásd 29.10, 30.30, 30.91
- a sugár- és gázturbinás légcsavaros hajtómű, lásd 30.30