TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

06 Kőolaj­, földgázkitermelés

Nem tartozik ide:


- a kőolaj- és földgáz kitermeléssel kapcsolatos szondázás, próbafúrás és feltáró munka, lásd 09.10.1
- a kőolaj­ és földgázkitermelő mezők működéséhez kapcsolódó szolgáltatások, díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 09.10.1
- a kőolaj feldolgozás, lásd 19.20
- a nyers és feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása, lásd 49.50.11
- a földgáz csővezetékes szállítása, lásd 49.50.12
- a geofizikai kutatás és kartográfiai tevékenység, lásd 71.12.3