TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

05.10.10 Feketeszén, nem agglomerált

Nem tartozik ide:

- a brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag előállítása feketeszénből, lásd 19.20.11