TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:
- állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak
- környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak
- máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása
- speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme
- hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit
- a fogyasztói egyesületek
- autós egyesületek
- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-páholyok stb.
- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.
- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- a közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a jótékonysági tevékenység pl. szociális célú adománykezelés, lásd: 88.99
- a profi művészek csoportjai, vagy szervezetei, lásd: 90.0
- a sportklubok tevékenysége, lásd: 93.12
- a szakmai társaságok tevékenysége, lásd: 94.12