TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen belül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- az ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 87.10
- a szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 87.90