TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

821 Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai adminisztratív szolgáltatások széles köre, mint pl. pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyzet és fizikai eszközök elosztása és logisztikája díjazásért vagy szerződéses alapon.
Ebbe az alágazatba tartoznak még:
- a mások számára díjazásért vagy szerződéses alapon nyújtott azon kiegészítő tevékenységek, amelyek folyó rutin üzletviteli feladatok, és amelyeket a vállalkozások és szervezetek hagyományosan önmaguk látnak el
A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem a teljes üzletvitelt bonyolítják le. Amennyiben a megbízott ezen kisegítő tevékenységeknek egy meghatározott részét végzi, úgy tevékenységét az annak megfelelő szakágazatba kell sorolni.