TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a biztosítási ügyekkel, illetve a csoportos nyugdíjbiztosítással együtt járó vagy azzal szorosan összefüggő tevékenység (kivéve pénzügyi közvetítés, kárbecslés és biztosítási ügynöki tevékenység):
- káreset-értékmentési ügyintézése
- biztosításmatematikusi tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a tengeri hajómentés, lásd: 52.22