TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az egyéb pénzügyi szolgáltatás, elsődlegesen olyan forráselosztással, amely nem hitelnyújtásra alapozott:
- faktoring: a követelések üzletszerű megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása
- csereügylet (swap) lejegyzése, opció és egyéb fedezeti megállapodás (hedging)
- sajátszámlás befektetés értékpapírba vagy más pénzügyi eszközbe, ilyen pl. a részvény, a kötvény, a váltó stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a pénzügyi lízing, lásd: 64.91
- a más nevében kötött értékpapír-ügynöki ügylet, lásd: 66.12
- az ingatlan tulajdonának kereskedelme, lízingje és a bérbeadása, lásd: 68 ágazat
- a számla beszedése az adósság felvásárlása nélkül, lásd: 82.91
- a támogatás nyújtása tagszervezetek által, lásd: 94.99