ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889105 Alternatív napközben ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az alternatív napközbeni ellátás, amely valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz,
illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi
tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen,
meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység
Az alternatív napközbeni ellátás formái:
- a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító
klubfoglalkozás
- a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő,
illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játszóház, integratív családi játéktár, valamint a
játszótérprogramok
- az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű gyermekek,
különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év felettiek számára szervezett
személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások