ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889104 Családi napközi

Ebbe a tételbe tartozik:


- a családi napközi, amely a gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint
az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem
közoktatási célú ellátása; a családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást; a fogyatékos gyermekek
számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani; a családi napközi - az alapellátáson túli
szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatással segítheti a családokat