ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

879001 Egyéb bentlakásos ellátás

Ebbe a tételbe tartozik:


- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig
korlátozott személyek részére, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező, mint pl.
- árvaház
- szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézmények
- bántalmazott nők, terhes nők átmeneti otthona
- egyedülálló anyák és gyermekeiket befogadó otthonok
- bűnözők átmeneti elhelyezése
- javítóintézet
- büntetett előéletűeket, bűnelkövetőeket befogadó rehabilitációs intézmények
- hetes bölcsőde, a gyermek 3 éves koráig
- egyéb szociális rehabilitációs szolgáltatások

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- az ápolási tevékenység, lásd: 8710 szakágazat
- a mentálisan retardáltak (nem értelmi fogyatékkal élők), pszichiátriai betegségben, szenvedélybetegségben
szenvedő gyermekek bentlakásos ellátása, lásd: 8720 szakágazat
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 8730 szakágazat
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 889901