ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

873004 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

Ebbe a tételbe tartozik:


- a fogyatékos személyek részére biztosított támogatott lakhatás, ami az életkornak, egészségi állapotnak és
önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében
biztosít:
- lakhatási szolgáltatást
- önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb
támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt
- az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
- az ellátott komplex szükségeletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: étkezést, ápolásgondozást, fejlesztést, társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat (lásd lábjegyzet) Lábjegyzet: 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a fogyatékosok bentlakásos ellátása, lásd: 873001
- a fogyatékos személyek lakóotthona, lásd: 873002
- a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, lásd: 873003