ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

873003 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

Ebbe a tételbe tartozik:


- azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek elhelyezése rehabilitációs
intézménybe, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi
keretek között valósítható meg; az intézmény előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő
visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást