ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:


- a dokumentumkészítés és egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás:
- dokumentum-előkészítés
- dokumentumszerkesztés vagy korrektúrázás
- gépelés
- titkársági kiegészítő szolgáltatás
- dokumentumok átírása és egyéb titkársági munkák
- levél vagy összefoglaló írása
- postaláda bérbeadása és egyéb postai és levelezési szolgáltatás (a közvetlen levélhirdetés kivételével)
- szövegszerkesztés
- a címjegyzék összeállítása - a telefonkönyv vagy más források alapján név és címlisták összeállítása és
árusítása
- a levelezés - különböző kiadványok postára adása és terjesztése e-mailben, borítékcímzés, bélyegzés,
mérés, postai feladás
- az egyéb titkári tevékenység
- az elkészült nyomdatermék, reklámújság elkülönült címlistázása (megcímzése, postára adása)

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a dokumentumok nyomtatása (ofszetnyomás, gyorsnyomtatás stb.), lásd: 1812 szakágazat
- a nyomdai előkészítő tevékenység, lásd: 181301
- a kiadványszerkesztés, elektronikus kiadványszerkesztés, és minden más szerkesztés, lásd: 181303
- a futár szolgáltatás, lásd: 532001
- az adatbázis szolgáltatás, lásd: 631101
- a tények és információk összeállítása, lásd: 639901
- a címlisták eredeti példánya, lásd: 639901
- a levélhirdetés, reklámanyagok terjesztése, lásd: 731101
- a speciális gyorsgépelő szolgáltatás, mint pl. bírósági jegyzőkönyv, lásd: 829901
- a nyilvános gyorsíró-szolgáltatás, lásd: 829901