ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység

Ebbe a tételbe tartozik:


- a máshova nem sorolt információ-technológiai és számítástechnikai tevékenységek:
- a számítógép összeomlás utáni helyreállítása, mint pl. az ügyfelek adatainak kinyerése sérült vagy instabil
merevlemezről, egyéb tárolóegységről, hordozóról vagy szerencsétlenség esetén (pl. tűzvész, árvíz stb.) egy
elkülönített helyen tartalék számítástechnikai eszközök és szoftvermásolatok biztosítása, hogy az ügyfél oda
helyezze át munkavállalóit a munkák folytatása és a számítógépes rutinok karbantartása érdekében
- a telefonkisközpont programozása
- az egyéb, máshova nem sorolt IT-támogatási szolgáltatás

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a központi számítógép (nagy gép-) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 332040
- a számítógép-programozói tevékenység, lásd: 620104
- a számítógépes tanácsadás, lásd: 620201
- a számítógép-üzemeltetés, lásd: 620301
- az adatfeldolgozás, lásd: 631104
- a tárhelyszolgáltatás (hosting), lásd: 631105