ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

581101 Könyv- és térképkiadás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a nyomtatott tankönyv (elsősorban hivatalos oktatási programokban résztvevő diákoknak és tanároknak
szánt oktatási anyagok, munkafüzetek, tanári kézikönyvek és forrásanyagok, valamint az interaktív anyagok)
kiadása
- a nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv kiadása pl. kutatás, speciális tudás és/vagy információ
az akadémiai és tudományos közösségek számára, vagy egyének által használt gyakorlati ismeretek,
amelyeket speciális munka vagy szakma gyakorlása során használnak, mint pl. ügyvédek, orvosok,
villanyszerelők, könyvelők, üzleti vagy számítógépes emberek
- a gyermekek számára készült kiadvány kiadása, beleértve a képeskönyveket, amelyeket nem tankönyvnek
szántak (pl. regény, szakirodalom, kézikönyv, könyv és játékkészlet egy csomagban, beszélő könyv,
kifestőkönyvek)
- a nagyközönség számára általános tájékoztatás céljából készült könyvek kiadása, mint pl.: szótárak,
enciklopédiák, lexikonok
- a nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában történő kiadása
- a nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép kiadása könyvtől eltérő formában
- a nagyközönség általános érdeklődésére készült könyvek kiadása, mint pl.: szépirodalom és szakirodalom;
vers és dráma; vallásos könyvek, biblia és egyházi énekeskönyvek; az olyan szakirodalmi munkák, mint a
történelmi, életrajzi, lakással és kertészkedéssel foglalkozó könyvek, barkács könyvek, szakácskönyvek,
útikönyvek stb.
- a könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
- a brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék (röplap, katalógus) kiadása
- a hirdetési hely értékesítése nyomtatott könyvben
- az eredeti irodalmi alkotások (könyv, brosúra, katalógus, térkép stb.) sokszorosítási, terjesztési és
bejegyzési jog engedélyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a földgömb készítése, lásd: 329912
- a hirdetési hely értékesítése elektronikus könyvben, lásd: 581104
- a hirdetési hely nyomtatott újságban, lásd: 581301
- a hirdetési hely elektronikus újságban, lásd: 581302
- a hirdetési hely nyomtatott folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd: 581401
- a hirdetési hely elektronikus folyóiratban és időszaki kiadványban, lásd: 581402
- a matricagyűjtő album kiadása, lásd: 581901
- a reklámanyagok készítése, lásd: 581901 nyomtatott, 581903 on-line
- a zenei gyűjtemények/kották kiadása lásd: 592002
- a könyvek kölcsönzése üzleti alapon, lásd: 772901
- a független alkotói tevékenység, lásd: 900301, 900302, 900307