FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Kezeli a földmunkák (földkitermelés, elszállítás, egyengetés, tömörítés, árkok, csatornák, kutak alapgödrök, út- vasút-, vízépítési földmunkák, alapozások) elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

Feladatai:a rendelkezésére álló dokumentumok (építési rajzok, gépkönyvek) áttekintése;
munkaterület, üzembiztonsági ellenőrzésének végzése;
a gép próbája, üzembe helyezése;
üzemszerű feladatok végzése, közlekedés a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
a gép üzemen kívül helyezése, leállítása, rögzítése, lezárása;
kotró-, rakodógépek kezelése;
speciális földszállító, -egyengető gépek kezelése;
talajtömörítő gépek kezelése;
homok, kavics, iszap, humusz eltávolítására úszó szívókotró, vízágyú kezelése árkok, vonalas létesítmények előkészítéséhez;
földegyengető, földtömörítő gépek kezelése;
hídépítési munkáknál különleges földmarkolók üzemeltetése;
úszókotrók üzemeltetése;
előírt karbantartási munkák, kisebb javítások elvégzése a gépeken;
gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközök kezelése, felügyelete;
a géppel kapcsolatos adminisztráció (pl. gépnapló vezetés) elvégzése.

Jellemző munkakörök:Alapozógép-kezelő
Állványos réselőgép kezelője
Árokásógép-kezelő
Betoninjektor
Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő
Cölöpalapozógép-kezelő
Cölöpverő- és -kihúzógép-kezelő
Dózer-, markológépkezelő
Dózerkezelő
Forgófelsővázas réselőgép kezelője
Földegyengetőgép(grader)-kezelő
Földmunkagép-kezelő
Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője
Kotrógépkezelő
Nehéz földmunkagép-kezelő
Talajtömörítő (sima és juhláb-) henger kezelője
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője
Útépítőgép-kezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
8425 Targoncavezető
9321 Kubikus