FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6111 Szántóföldinövény-termesztő

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi, áru- és takarmánynövények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a termesztendő szántóföldi növények fajtájának és mennyiségének meghatározása;
szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok beszerzése;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
talaj-előkészítés, vetés, növényápolás, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, öntözés, betakarítás;
a termény tisztítása, osztályozása, csomagolása, szárítása, tárolása;
a termények elszállítása, értékesítése;
a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:Kísérleti gazdasági növényápoló
Kísérleti gazdasági növénytermesztő
Növénytermesztési brigád vezetője
Növénytermesztő
Szántóföldi magtermesztő
Vetőmagtermesztő és -minősítő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3131 Mezőgazdasági technikus
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
6116 Gyógynövénytermesztő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású