FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

5252 Tűzoltó

Tűzesetek alkalmával valamint katasztrófahelyzetek felszámolásakor védi az állampolgárok testi épségét és anyagi javait.

Feladatai:tűzeseteknél a tűz eloltása, emberek, állatok, értékek mentése;
tűz vagy baleset következtében kiszabaduló veszélyes anyagok terjedésének megakadályozása, a veszély elhárítása;
elsősegélynyújtás a sérülteknek;
a járművek és műszaki eszközök karbantartása, a tűzoltó laktanya rendben tartása;
a tűzesetek megelőzését szolgáló propagandatevékenység, a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése intézményeknél;
tűzvédelmi szakvélemény készítése új épületek, létesítmények átadásakor, új technológiák üzembe helyezésekor;
tűzesetek keletkezésének és körülményeinek vizsgálata, nyombiztosítás, szakvélemény készítése;
baleseteknél a mentés megszervezése, végrehajtása;
katasztrófahelyzetek felszámolása.

Jellemző munkakörök:Vezető tűzoltó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozások
5251 Rendőr