FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

5251 Rendőr

Bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

Feladatai:bűncselekmények megelőzése, felderítése;
bűnügyi esetek és balesetek kivizsgálása, a helyszín és a nyomok biztosítása, a szemtanúk kihallgatása, feljegyzések és jegyzetek összeállítása, bizonyítékok szolgáltatása;
kijelölt épületek, létesítmények őrzése és védelme, a fontosabb közúti, vasúti, vízi és légi szállítások biztosítása, ünnepségek, rendezvények, felvonulások rendjének biztosítása;
a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelme;
szökésben lévő bűnözők és elítéltek felkutatása és elfogása;
határrendészeti és idegenrendészeti feladatok ellátása;
a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés zavartalanságának biztosítása, a közlekedési szabályok betartatása, a közúti forgalomban részt vevő járművek forgalmi okmányainak, illetőleg a vezetői igazolványoknak és a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése;
a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
segítségnyújtás balesetek, bűnügyek és természeti csapások áldozatainak ;
rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén rendvédelmi feladatok ellátása;
részvétel az állampolgárok felvilágosításában, egyéb biztonsági programokban és igazgatásrendészeti feladatokban.

Jellemző munkakörök:Baleseti helyszínelő (rendőrségi)
Baleseti vizsgáló (rendőrségi)
Bevetési rendőr (terrorelhárítás)
Bűnmegelőző rendőr
Fogdaőr (rendőrségi)
Forgalomellenőrző járőr
Határrendészeti rendőr (járőr)
Járőrvezető
Körzeti megbízott rendőr
Közlekedési rendőr
Közrendvédelmi járőr
Kutyavezető-rendőr
Lovasrendőr
Mesterlövész (rendőrségi)
Motoros rendőr
Nyomozókutya vezető
Objektumőr és kísérő (rendőrségi)
Rendőr járőr
Vízirendőr

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3655 Nyomozó
5252 Tűzoltó
5253 Büntetés-végrehajtási őr
5254 Vagyonőr, testőr
5256 Közterület-felügyelő