FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3642 Jogi asszisztens

Bírósági, ügyészségi, közigazgatási, közjegyzői, földhivatali és egyéb területek iratkezelési, ügyintézési, ügyviteli és informatikai feladatait látja el, segítve ezzel a jogászok munkáját.

Feladatai:bírósági alkalmazásban bírák tehermentesítése az ítélkező munkán kívüli tevékenység alól;
ügyészségi alkalmazásban az ügyintézői és ügykezelői feladatok ellátása;
ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi előkészítő munka végzése;
közigazgatási szakterületen az önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatok ellátása;
közjegyzői alkalmazásban mindazon feladatok ellátása, amelyekhez közjegyző jelenlétét jogszabály nem írja elő;
földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása;
a versenyszféra különböző területeihez kapcsolódó feladatok végzése;
egyéb speciális jogi szakismeretet igénylő munkakörökben a jogi szakmunka szakszerű előkészítése.

Jellemző munkakörök:Jogi asszisztens igazságszolgáltatásban
Jogi asszisztens igazságszolgáltatáson kívül
Jogi titkár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2611 Jogász, jogtanácsos
3641 Személyi asszisztens