FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3116 Gépésztechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Feladatai:gépek, mechanikai berendezések és mechanikai alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezése, irányítása;
a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az új berendezések üzembe helyezése, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása;
az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetése és kivizsgálása;
a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása;
a mechanikai szerkezetek, kalorikus és áramlástechnikai gépek és berendezések, valamint az ezekkel kapcsolatos technológiai folyamatok tervezésében részfeladatok ellátása, a gyártás és beszerelés költségeinek, anyag- és munkaerő-szükségletének előzetes becslése;
az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése, kiküszöbölése, gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos műszaki segítség nyújtása;
a gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki ellenőrzése az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében;
új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint hidraulikus meghajtórendszerek összeállítása és helyszíni szerelése;
gondoskodás arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek.

Jellemző munkakörök:Anyagmozgató építőgépész-technikus
Anyagmozgató gépészeti technikus
Bányagépész-technikus
Élelmiszer-ipari gépésztechnikus
Építész-, épületgépész technológus
Épületgépész-technikus
Erdészeti gépésztechnikus
Fejlesztő technikus, gépipar
Finommechanikai technikus
Gépésztechnikus
Gépipari automatizálási technikus
Gépipari mérnökasszisztens
Gépjármű technikus
Gépkenési technikus
Gépszerelő technikus
Gépszerkesztő technikus
Hatékonyságfejlesztési technikus, gépgyártás
Hőerő-gépészeti technikus
Hűtő és klíma technikus
Közlekedésgépész technikus
Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus
Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
Műszerész gépésztechnikus
Repülőgép technikus
Repülőgépész-technikus
Szellőzéstechnikus
Szellőztetési technikus
Szerszám- és készülékszerkesztő technikus
Tervezési technikus, kohászat
Vegyipari gépésztechnikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2118 Gépészmérnök
7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító
7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója
7334 Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)
7523 Felvonószerelő