FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3115 Vegyésztechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, kozmetikumok, növényvédő szerek, műtrágyák és műanyagok gyártásában, műanyagok és gumik feldolgozásában, nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének és kémiai összetételének ellenőrzésében.

Feladatai:az alapanyagok, gyártási segédanyagok beszállításának és feldolgozásának ellenőrzése, irányítása és a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése;
a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az ellenőrzési pontok kialakítása, és a mérőműszerek, valamint a beavatkozásra lehetőséget adó berendezések elhelyezése;
az új berendezések üzembe helyezése, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása;
az ellenőrzési pontokon a gyártási paraméterek figyelemmel kísérése és a szükséges technológiai beavatkozások elvégzése;
az üzemzavarok, minőségi problémák kivizsgálása és elhárítása;
a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása;
a vegyi üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek kidolgozásában részfeladatok ellátása;
átadás előtt a létesítményre vonatkozó biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályok betartása;
a vegyipari berendezések építésének, helyszíni szerelésének, üzemeltetésének, karbantartásának és javításának műszaki ellenőrzése az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében;
kémiai és fizikai laboratóriumi kísérletek végzése, segítve a tudósok és mérnökök szilárd anyagok, folyadékok és gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos munkáját.

Jellemző munkakörök:Anyagvizsgáló, minősített laboráns
Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus
Drog és toxikológiai technikus
Festékvizsgáló laboráns
Festőanyag technikus
Gumi- és műanyagipari technikus
Gumiipari technikus
Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszeripari technikus
Gyógyszertechnikus
Gyógyszervizsgáló laboráns
Gyógyszervizsgáló technikus
Kőolaj-finomító technikus
Kőolajipari technikus
Laborasszisztens, vegyészet
Mikrobiológiai laboráns
Műanyagipari technikus
Műanyagvizsgáló laboráns
Pirotechnikus
Szilikátipari technikus
Tüzelőanyag technikus
Vegyész mérnökasszisztens
Vegyészeti laboráns
Vegyésztechnikus
Vegyipari méréstechnológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2117 Vegyészmérnök
2164 Kémikus
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője