FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

Átolvassa és elbírálja az irodalmi és egyéb művek kéziratát, javaslatot tesz a szerzőnek a szükséges változtatásra, illetve a kiadónak a mű megjelentetésére és a publikációs szerződés feltételeire, kiválasztja és szerkeszti a lapban megjelentetni kívánt cikkeket, irányítja, összehangolja a szerkesztőségben dolgozók munkáját, rovatokat vezet, cikkeket ír.

Feladatai:kéziratok beszerzése;
irodalmi és egyéb művek kéziratának átolvasása és elbírálása;
javaslattétel a kiadónak a mű kiadására és a publikációs szerződés feltételeire;
javaslattétel a szerzőnek a kéziratban szükséges változtatásokra;
a kiadásra előkészített kézirat átolvasása;
kapcsolat kialakítása, -tartása az írott és az elektronikus sajtó munkatársaival;
részvétel a szerkesztőségi tervek kialakításában;
a lapban megjelentetni kívánt cikkek kiválasztása és szerkesztése, a cikkek szerkesztésének irányítása;
az elkészült cikkek átolvasása;
rovatvezetés, cikkek, vezércikkek írása;
kapcsolattartás a kiadó részlegeivel, irodalmi ügynökségekkel, szerzőkkel, fordítókkal.

Jellemző munkakörök:Főszerkesztő, könyv- és lapkiadó
Irodalmi lektor
Kiadói szerkesztő
Kiadványszerkesztő
Kiadványtervező
Lapkiadói rovatvezető
Lexikonszerkesztő
Rovatvezető
Tördelőszerkesztő
Turnusvezető, könyv- és lapkiadó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
2721 Író (újságíró nélkül)