FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2712 Levéltáros

Beszerzi, tárolja, őrzi, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat, felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról, biztosítja az iratokba történő betekintést, ellátja az ügyfélszolgálati munkát, forráskutatást és -feltárást végez, tudományos közleményeket készít.

Feladatai:a levéltár illetékességi körébe tartozó történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat létrehozó szerveknél az iratkezelés rendjének és az irattári selejtezésnek az ellenőrzése;
a levéltár illetékességi körébe tartozó levéltári anyagok átvétele, őrzése, nyilvántartása, a levéltári anyag gyarapítása vásárlás, ajándékozás (öröklés), csere, letéti megőrzés stb. formájában;
a levéltári anyag használatának megkönnyítése az iratok rendszerezésével, rendezésével, selejtezésével, segédletek készítésével;
tájékoztatás a levéltárban őrzött anyagokról, az iratokban való kutatás biztosítása, ügyfélszolgálati munka;
közreműködés a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában;
az intézmény tudományos kutatási programjának, illetve egyéni érdeklődésének megfelelő forráskutatás és feltárás, tudományos közlemények készítése;
levéltárpedagógiai feladatok ellátása, levéltár-látogatások vezetése, kiállítások rendezése, előadások tartása;
levéltári anyag elektronikus nyilvántartásának tervezése, megvalósítása, az anyagok digitalizálása.

Jellemző munkakörök:Feldolgozó levéltáros
Főlevéltáros
Gyűjtőterületi levéltáros
Háborús levéltáros
Levéltári iratfelülvizsgáló
Tájékoztató levéltáros

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus