FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2621 Filozófus, politológus

Összetett tudományos problémákkal, szövegek értékelő elemzésével, a fogalmi, kritikai gondolkodással és az absztrakciók értő használatával foglalkozik. A filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatását végzi. A politikatudomány és a filozófiatudomány szakterületein önálló kutatómunkát végez.

Feladatai:a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezése és értékelő elemzése;
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata;
az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítése;
ismereteinek tudományos fórumokon való megjelenítése, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység és eredeti ötletek felvetése;
a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatása;
az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelése;
a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzése;
a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetése;
a politikatudomány forrásainak használata, adatok kikeresése, illetve adatok generálása;
más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatása;
tudományos vitákban való részvétel, tudományos dolgozatok készítése;
politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítése és politikatudományi kutatások elvégzése.

Jellemző munkakörök:Esztéta
Filmesztéta
Filozófiatörténész
Morálfilozófus
Nyelvfilozófus
Politikai elemző
Politikai szakértő, tanácsadó (politológus)
Társadalompolitikai szakértő
Tudományfilozófus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2622 Történész, régész
2626 Szociológus, demográfus