FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2614 Közjegyző

Közhitelességgel felruházva, a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt.

Feladatai:hagyatéki és a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb, nem peres eljárások intézése, közokiratok készítése, aláírási címpéldányok és másolatok hitelesítése, okiratok (végrendelet, tanúsítvány, bizonyítvány stb.) készítése és megőrzése, értéktárgyak megőrzése;
jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratok kiállítása, megőrzése;
a felek megbízásából pénz, értéktárgy és értékpapír átvétele, bizalmi megőrzése a jogosult részére történő átadás végett;
a felek segítése jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében, ennek érdekében jogi tanácsok adása;
a fél megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági, államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során.

Jellemző munkakörök:Közjegyzőjelölt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2611 Jogász, jogtanácsos
2612 Ügyész
2613 Bíró
2615 Ügyvéd