FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2612 Ügyész

Gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet minden, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény következetes üldözéséről, közreműködik az alkotmányosság védelmében és a jogszabályok érvényre juttatásában.

Feladatai:az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyi nyomozás lefolytatása, a bűnügyi nyomozások törvényességi felügyelete;
a törvényben meghatározott feltételek esetén vádemelés, a magánvád esetét kivéve a bíróság előtt a vád képviselete;
a büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességi felügyelete, és a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészségi közreműködés;
bírói engedélyhez kötött és bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés végzése vagy végeztetése;
a peres és nem peres eljárásokban keresetindítás, eljárás kezdeményezése, illetve a törvényesség védelme;
a törvényben biztosított jogorvoslati jogok gyakorlása;
annak elősegítése, hogy a bíróságokon kívüli jogalkalmazói szervek, a társadalom valamennyi szervezete és az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák;
a törvényességi kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések, ellenvetések elbírálása, az alá tartozó szervek működésének törvényességi felügyelete;
törvényességi felügyelet kifejtése a kormánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályokra, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, általános érvényű rendelkezéseire, továbbá e szervek jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire, ennek keretében óvás emelése;
törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése érdekében felszólalás megfogalmazása, jövőbeni törvénysértés veszélye esetén figyelmeztetés benyújtása a szerv vezetőjének;
szabálysértési és rendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:Budapesti törvényességi felügyeleti ügyész
Büntető ügyész
Fellebbviteli főügyészségi ügyész
Helyi (városi, fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész
Katonai fellebbviteli főügyészségi ügyész
Katonai főügyészségi ügyész
Katonai ügyész
Kerületi ügyész
Legfőbb ügyészségi ügyész
Megyei, fővárosi főügyészségi ügyész
Nyomozóhivatali ügyész
Területi katonai ügyészségi ügyész
Ügyészségi fogalmazó
Ügyészségi titkár
Városi ügyész

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2611 Jogász, jogtanácsos
2613 Bíró
2614 Közjegyző
2615 Ügyvéd