FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül nyelvet oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:szintfelmérés végzése, javaslattétel a csoportba soroláshoz;
a csoport szintjének megfelelő ütemterv elkészítése, felkészülés a foglalkozásokra, audiovizuális és egyéb oktatási eszközök kiválogatása vagy elkészítése;
a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése;
a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;
dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
az oktatói munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)