FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2166 Matematikus

Kutatásokat folytat, fejleszt, vagy bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat. Tudását sokféle feladatkörben alkalmazza a műszaki tudományoktól az üzleti élet területén át a társadalom- és egyéb tudományágakig a jellemző problémák modellezésében, megoldásában.

Feladatai:matematikai alapkutatások folytatása;
az algebra, a geometria, a számelmélet, a logika problémáinak és tételeinek tanulmányozása, a hipotézisek és az alternatív matematikai elméletek ellenőrzése;
ezen az elvek és módszerek alkalmazása;
számítógépes programok kidolgozása;
tudományos dolgozatok és jelentések készítése, vezetési kérdések logikai elemzése, különös tekintettel a ráfordítás-kibocsátás hatékonyságára, és az egyes problémákra matematikai modellek kidolgozása, általában számítógépes programozás és megoldás céljából;
nyugdíjrendszerek és élet-, egészség-, társadalom- és másfajta biztosítási rendszerek tervezése és bevezetése;
matematikai, statisztikai, valószínűségszámítási és kockázatelméleti ismeretek alkalmazása jövőbeni események potenciális pénzügyi hatásainak kiszámítására.

Jellemző munkakörök:Aktuárius
Biztosítási matematikus
Elemző matematikus
Elméleti matematikus
Kutató matematikus
Programozó matematikus
Programtervező matematikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2625 Statisztikus