FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2165 Geológus

Vizsgálja a földtörténet folyamatait, a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében végbemenő folyamatokat; programokat dolgoz ki a szénhidrogének, ásványi anyagok és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére, a föld hasznosítható nyersanyagainak felszínre hozatalára; valamint kutatásokat végez az anyagok változásaival, az ezeket előidéző tényezőkkel, az észlelhető biológiai viszonyokkal és a változások nyomán bekövetkező fejlődéssel kapcsolatban, továbbá fogalmakat, elméleteket és operatív módszereket dolgoz ki.

Feladatai:a Föld kialakulását befolyásoló folyamatok meghatározása, az élőlények evolúciójának nyomon követése a geológiai képződmények természetének és korának megállapítása céljából;
az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulásának felismerése, leírása és vizsgálata;
a kőolaj, a földgáz és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyeinek, az ezekhez kapcsolódó geológiai objektumoknak a felkeresése, helyszíni tanulmányozása, feltérképezése, méreteinek megállapítása és kitermelésük megtervezése, gazdaságossági számítások végzése;
a földkéreg tulajdonságainak meghatározása, összetételének és szerkezetének feltárása, viselkedésének elemzése és előrejelzése;
a Föld gravitációs és mágneses mezőinek feltérképezése, földtani térképek, rétegrajzok, mérnökgeológiai térképek készítése;
felszíni és felszín alatti vizek összegyűjtésének, elvezetésének, kitermelésének tervezése, irányítása, az emberi beavatkozások és létesítmények talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, előrejelzése;
a környezetvédelmi állapotfelmérés, felülvizsgálat, és az okozott károk, szennyezések környezeti kockázatelemzése, a veszélyeztetettség felmérése, megelőzése, kárelhárítási tervek készítése;
hulladékok, illetve veszélyes hulladékok lerakására, kezelésére és biztonságos elhelyezésére alkalmas területek kiválasztása, tervezési feladatainak elvégzése;
a földrengések nyomán fellépő földmozgások mérése, a vulkánok működésének tanulmányozása, természeti katasztrófák előrejelzése, építmények földrengés-állóságának vizsgálata;
mintavétel analitikai célokra, laboratóriumi mérések végzése, anyagvizsgálatok, építés-alkalmassági vizsgálatok, fúrási munkálatok, kutatások és a regisztrációs munkák irányítása;
megvalósíthatósági és hatásvizsgálati tanulmányok készítése, kutatások végzése gátak, hidak, alagutak és nagyobb épületek építésekor;
tudományos közlemények, térképek, grafikonok és diagramok, környezetföldtani szakvélemények, dokumentációk értelmezése és összeállítása;
tervdokumentációk készítése, kutatási tervek bírálata, szakvélemények készítése, valamint a tervezett létesítmények megvalósításához szükséges források felkutatása, pályázati dokumentációk készítése, projektek szervezése, jelentések készítése.

Jellemző munkakörök:Agrogeológus
Bányageológus
Barlangkutató, geológus
Érckutató geológus
Földrengéskutató
Földtani kutató
Földtani szakértő, geológus
Geofizikus
Hidrogeológus
Hidrológus
Környezetkutató geológus
Kőzetgeológus
Nyersanyagkutató geológus
Régészeti geológus
Szeizmológiai kutatási észlelő
Szeizmológus
Terepi felvételező geológus
Vulkanológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2111 Bányamérnök
2135 Földmérő és térinformatikus
2161 Fizikus
2163 Meteorológus