FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2164 Kémikus

Kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat, vegyületeket és eljárásokat dolgoz ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben.

Feladatai:szerves és szervetlen vegyületek összetételével, tulajdonságaival, átalakulásával, szintézisével és a kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatos kutatások végzése;
ipari, mezőgazdasági, kozmetikai, gyógyászati és egyéb célokra anyagok és eljárások kidolgozása és továbbfejlesztése;
nyersanyagok, félkész és késztermékek minőség-ellenőrzésére, analitikus programok összeállítása;
mintavételi, adatgyűjtési és -elemző programok lebonyolítása a környezetben található mérgező anyagok meghatározása és számszerűsítése céljából;
részvétel interdiszciplináris kutatási és fejlesztési projektekben vegyészmérnökökkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal, agronómusokkal, geológusokkal és egyéb szakemberekkel együttműködésben;
mikroorganizmusok felhasználásával új vegyületek létrehozása különféle anyagokból;
az anyagok erősítésére vagy keverésére szolgáló módszerek kidolgozása, illetve új anyagok kifejlesztése;
a természetben fellelhető anyagok másolása és szintetizálása, új, mesterséges anyagok létrehozása.

Jellemző munkakörök:Analitikus kémikus
Biokémikus
Élelmiszer kémikus
Élelmiszeranalitikus (vegyész)
Farmakológus
Felületi réteg kémikus
Folyamatkémikus
Kórházi kémikus
Molekulaszerkezet kutató
Szerveskémikus
Szervetlenkémikus
Terep- és iszapvegyész
Vegyész
Vegyészanalitikus
Vegyi analitikus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2117 Vegyészmérnök
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
3115 Vegyésztechnikus