FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2115 Építészmérnök

Különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést szervezi, koordinálja, ellenőrzi, valamint az épületek műszaki átadásával, fenntartásával, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos teendőket látja el.

Feladatai:épületek tervezése, azok megvalósítására, illetve helyreállítására vonatkozóan részletes leírás és tervek készítése;
építészeti elméletek, módszerek kidolgozása és alkalmazása;
az építéssel kapcsolatos építéstechnológia megtervezése és megszervezése;
a kivitelezés helyszínének szemrevételezése és felmérése;
a kivitelezés szervezése és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása, a kész épület műszaki átadása;
kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki területek szakembereivel.

Jellemző munkakörök:Belsőépítész
Beruházás-lebonyolító
Építész tervezőmérnök
Statikus mérnök
Úttervező mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2116 Építőmérnök
2133 Táj- és kertépítészmérnök
3117 Építő- és építésztechnikus
3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő