FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2114 Fa- és könnyűipari mérnök

A fa- és könnyűipari termékgyártás területén (textil-, bőr-, cipő, szőrme, papír-, nyomdaipari termékek) üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, felméri a költséghatékonyságot és biztonságot.

Feladatai:az alapanyagok beszállításának és feldolgozásának felügyelete;
gyártástechnológiák és gyártmányok tervezése;
a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások értelmezése;
a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása;
az üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálása és mielőbbi megszüntetése;
karbantartási és javítási munkák irányítása;
beruházási költségek becslése, a biztonsági és egyéb feltételek vizsgálata;
együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel;
innovációs tevékenység szervezése, részvétel a fejlesztések kidolgozásában;
gyártás-előkészítés végzése, termékek tervezése;
termelési folyamatok tervezése, szervezése;
munkahelyi mérési programok kidolgozása, és munka-minták elemzése a munkaerő kihasználásával kapcsolatos szabványok kidolgozása érdekében;
a munkaerő-kihasználásnak, a létesítmények elrendezésének, a működésre vonatkozó adatok és a termelési ütemtervek és költségek elemzése a munkaerő és a berendezések optimális kihasználtságának megtervezése céljából;
termelési követelmények kidolgozása, az anyagok, berendezések, vezetékrendszerek, az anyagáramlás, valamint az üzemek és rendszerek teljesítményének és elrendezésének meghatározása;
a műszaki alapelveknek és biztonsági szabályoknak megfelelő szabványok és előírások kidolgozása a helyszíni szerelést, a módosításokat, a minőségellenőrzést, tesztelést, ellenőrzést és karbantartást illetően.

Jellemző munkakörök:Bőripari üzemmérnök
Bútortervező faipari üzemmérnök
Bútortervező mérnök
Cellulóz- és papíripari mérnök
Cipőtervezőmérnök
Csomagolásfejlesztő mérnök
Csomagolástechnológiai mérnök
Fa-és könnyűipari termelésirányító mérnök
Faipari mérnök
Faipari üzemmérnök
Nyomdaipari gyártás-előkészítő üzemmérnök
Nyomdaipari üzemmérnök
Papíripari üzemmérnök
Ruhaipari mérnök
Ruhaipari modellező mérnök
Textilipari fejlesztési üzemmérnök
Textilipari üzemmérnök
Textilmérnök
Üveg- és agyagipari mérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2132 Erdő és természetvédelmi mérnök
3114 Fa- és könnyűipari technikus
3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő