FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2113 Élelmiszer-ipari mérnök

Az élelmiszeriparitermék-gyártás területén üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési, higiéniai feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, félméri a költséghatékonyságot.

Feladatai:alapanyagok beszállításának, feldolgozásának és raktározásának megszervezése, ütemezése;
a raktárkészlet alakulásának és a gyártósorok kihasználtságának figyelemmel kísérése;
együttműködés más szakterületen dolgozó mérnökökkel;
a mindenkori gyártástechnológia fejlesztése, új módszerek kidolgozása;
az élelmiszer-ipari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás folyamán bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek hátterének felismerése;
az élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazása, a főbb élelmiszer összetevők azonosítása;
élelmiszer-ipari folyamatok tervezése, szervezése, ellenőrzése;
élelmiszer-ipari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazása, irányítása;
munkahelyi mérési programok kidolgozása és munka-minták elemzése a munkaerő kihasználásával kapcsolatos szabványok kidolgozása érdekében;
a munkaerő-kihasználásnak, a létesítmények elrendezésének, a működésre vonatkozó adatok és a termelési ütemtervek és költségek elemzése a munkaerő és a berendezések optimális kihasználtságának megtervezése céljából;
termelési követelmények kidolgozása, az anyagok, berendezések, vezetékrendszerek, az anyagáramlás, valamint az üzemek és rendszerek teljesítményének és elrendezésének meghatározása;
a műszaki alapelveknek és biztonsági szabályoknak megfelelő szabványok és előírások kidolgozása a helyszíni szerelést, a módosításokat, a minőségellenőrzést, tesztelést, ellenőrzést és karbantartást illetően.
Jellemző munkakörök

Cukoripari mérnök
Cukoripari üzemmérnök
Édesipari üzemmérnök
Élelmiszeripari fejlesztő mérnök
Élelmiszer-ipari kutatómérnök
Hűtőipari gyártási üzemmérnök
Sörtermelési üzemmérnök
Tartósító (konzervipari) mérnök
Tejipari szakmérnök
Tejporgyártó üzemmérnök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2117 Vegyészmérnök
3113 Élelmiszer-ipari technikus
3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő