FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2112 Kohó- és anyagmérnök

Ércekből vas és egyéb fémek előállításával, dúsításával, finomításával, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával foglalkozik, kutatásokat folytat, gépeket tervez, eljárásokat dolgoz ki, szervezi és összehangolja a technológiai folyamatokban résztvevők tevékenységét, biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit, az anyagok szerkezetét, tulajdonságait vizsgálja, szervezi és irányítja az anyag előállításának technológiai folyamatait.

Feladatai:a nyersvas és az acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségének és a hőmérséklet beállításának meghatározása;
az ötvözés, az utókezelés és a hőkezelés módjának előírása;
öntvények, öntőminták rajzainak elkészítése és a formázási technológia meghatározása;
a technológiai folyamatok különböző fázisaiból származó minták laboratóriumi vizsgálata alapján a folyamatok módosítása;
az öntödei selejtanalízis alapján intézkedési terv kidolgozása a technológia megváltoztatására;
ipari létesítmények tervezése, új gépek és módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata;
a nedves és tűzi metallurgiai eljárások tanulmányozása, az adott esetben leggazdaságosabb fém-előállítási módszer kiválasztása érdekében;
speciális acélfajták kifejlesztése és iparszerű gyártásuk feltételeinek vizsgálata;
együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel;
új, korszerű szerkezeti anyagok, kerámiák, üvegek, kötőanyagok, szerves és szervetlen kompozit anyagrendszerek fejlesztése, tervezése, gyártása és felhasználási lehetőségeinek kutatása;
anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérése és annak csökkentése, valamint az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérése és annak racionalizálása.

Jellemző munkakörök:Anyagmérnök, kohászat
Ércpróbavegyész-mérnök
Fémkitermelő kohómérnök
Folyamatmérnök, kohászat
Hatékonyságfejlesztési mérnök, kohászat
Kohászati technológiai mérnök
Kutatómérnök, kohászat
Metallurgiai szakmérnök
Öntödei kohómérnök
Radioaktívanyag kohómérnök
Termelési mérnök, kohászat

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2111 Bányamérnök
2117 Vegyészmérnök
2118 Gépészmérnök
2165 Geológus
3112 Kohó- és anyagtechnikus