FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet kutatási és fejlesztési tevékenységét.

Feladatai:a szervezet általános kutatási-fejlesztési programjának kidolgozása, a célok és költségigények megtervezése;
szervezeten belüli, illetve fejlesztésre szakosodott szervezet által megbízás alapján végzett kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység tervezése, irányítása és összehangolása;
az ötlet vagy témajavaslat felmerülésétől annak befejezéséig a munkavégzési program kidolgozása és nyomon követése, az eredmények és ismeretek újszerűségének megítélése, az eredmények ismertetése;
egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt;
költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
a vállalat vagy szervezet képviselete konferenciákon és szemináriumokon.

Jellemző munkakörök:Alkalmazásfejlesztési irodavezető
Fajtakísérleti állomásvezető
Fejlesztési főosztály, osztály vezetője
Fejlesztési igazgató
Gyógyszerkutató szervezet vezetője
Innovációs vezető
Iparfejlesztési igazgató
Kutatásfejlesztési egység/szervezet vezetője
Kutatási és fejlesztési főosztály, osztály vezetője
Kutatási laboratóriumi osztályvezető
Kutatási részleg vezetője
Kutatásvezető
Kutatólabor vezető
Laboratóriumvezető, fizika
Laboratóriumvezető, gyógyszerészet
Laboratóriumvezető, kémia
Minőségfejlesztési irodavezető
Műszaki fejlesztési igazgató
Pályázati irodavezető
Újítási vezető

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője