FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár

Az Alkotmány értelmében jogszabályokat alkotnak és gondoskodnak azok végrehajtásáról, érvényesítéséről, a törvényhozás, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás működéséről.

Feladatai:törvényhozók esetében a hatáskörüket meghatározó keretek között törvények megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése;
az ország és az adott terület társadalmi-gazdasági tervének meghatározása, az államháztartás mérlegének megállapítása, az állami költségvetés és annak végrehajtásának jóváhagyása, a kormány programjáról való döntés, nemzetközi szerződések kötése, az alkotmányban meghatározott állami vezetők megválasztása, közkegyelem gyakorlása;
az általuk képviselt választók, illetve az általuk irányított területek érdekei és azok érvényesülésének támogatása;
az Országgyűlés munkájában, ülésein való részvétel, határozatok alkotása, a házszabály elfogadása;
minisztériumok, illetve hatáskörükbe rendelt közigazgatási, igazságszolgáltatási egység vezetése, a jogszabályból eredő feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:Alkotmánybíró
Alkotmánybíróság elnöke
Állami Számvevőszék alelnöke
Állami Számvevőszék elnöke
Államtitkár
Kormánybiztos
Központi Statisztikai Hivatal elnöke, elnökhelyettese
Köztársasági elnök
Legfelsőbb Bíróság elnöke, elnökhelyettese
Legfőbb ügyész
Miniszter
Miniszterelnök
Országgyűlési biztos
Országgyűlési képviselő
Önkormányzati képviselő
Szakállamtitkár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
1122 Helyi önkormányzat választott vezetője
1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője