TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

96.03.12 Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik:


- a temetési, hamvasztási szertartás megszervezése
- a temetés, exhumálás- a balzsamozás, a ravatalozás
- a holttest szállítása
Idetartozik még:
- a hobbiállatok temetése