TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

96.01.13 Vasalás

Idetartozik:


- a ruházati cikkek, egyéb textíliák vasalása

Nem tartozik ide:


- vasalás háztartásoknál, lásd 96.01.15